Sudoku's


  
 

 Veel Gratis SuDoku's

 

Solu_Sudoku

Sinds een aantal jaren zijn het Sudoku's, die bijna de de kruiswoord puzzels hebben vervangen
Magische vierkanten van 9 x 9 hokjes waarin alle getallen van 1 t/m 9 zó gerangschikt zijn
dat in iedere rij en kolom de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.
Als extra belangrijke eis geldt dat ook in elk blokje van 3 x 3 hokjes(in totaal 9) de cijfers
uniek zijn van 1 t/m 9.

Er zijn strategieën bekend waarmee door analyseren en logisch denken de oplossing gevonden
kan worden.
Sommige Sudoku's zijn zo kunstig gemaakt dat de oplossing niet eenvoudig is te beredeneren.

De  Pagina's hiernaast  geven een aantal Sudoku Puzzel's die u kunt uitprinten en vervolgens
handmatig zult moeten oplossen; de oplossingen zijn overigens ook toegevoegd maar die kunt u
beter pas in het uiterste geval bekijken!

Natuurlijk wilt u altijd een Sudoku zelf oplossen, maar komt u er toch niet uit dan biedt het hier bijgevoegde
programma uitkomst. Het maakt gebruik van alle bekende regels om het magische vierkant
op te lossen maar stijgt daar boven uit door alle mogelijkheden na te gaan.
(voor ingewijden: door het principe van het  z.g "backtracking" toe te passen.)
Juist Sudoku puzzels lenen zich bij uitstek hiervoor

Het is wel een Demo-programma waar geen nieuwe Sudoku's kunnen  worden ingevoerd.
De verassend snelle oplossingen van bestaande voorbeelden laat de kracht van het programma duidelijk zien.
De Sudoku  SNRC 4, een uit het dagblad NRC, gebruikt 1071 z.g. "call's" van de essentiële rekenroutine
om het probleem op te lossen.   Oplos tijd: 4 sec !
Meer dan 3 min. kost echter het oplossen van SNRC31.
Het aantal Sudoku's van deze Demo bedraagt 25 Normale- en 25 NRC Sudoku's.

Wilt u toch zélf nog meer Sudoku's oplossen, met of zonder hulp van de computer, vraag dan het
volledige programma Magic9x9 aan (zie: 
Bestelling_Sudoku). Prijs: € 9,99

 Klik  op onderstaande Link voor het Demo programma.

    DownloadSudoku  (~1000 kByte) 

 Veel plezier met dit programmaatje

Na Downloaden kunt u ook een licentie aanvragen waarna er geen beperkingen meer zijn in het zelf invoeren
en oplossen van Sudoku's.  Heeft u betaald dan word de registratie code, u via e-mail, toegezonden

 

 


Dit is de layout van het openingsvenste rmet een NRC Sudoku 

De figuur links onder komt van de ets 'Melencolia' van Albrecht Dürer en is een
Magisch vierkant waarvan som van de getallen steeds 34 is,  voor iedere aanliggende 4 hokjes .

  programma'sterug